«برگشت

آموزش تعطیل نیست_فعالیت ها و برنامه های واحد آموزش

 

رئوس فعالیت ها و برنامه های واحد آموزش دبستان از اول اسفند 98 تا کنون

 

 • تنظیم برنامه تدریس مجازی به صورت روزانه یک تدریس پایه و یک  فوق برنامه
   
 • اطلاع رسانی برنامه هفتگی تدریس ها به تفکیک پایه در کانال نمایندگان و همکاران
   
 • دریافت موضوعات تدریس براساس عناوین درسی پایه از سوی همکاران به صورت هفتگی و اطلاع رسانی به اولیا از طریق کانال نمایندگان
   
 • تشکیل گروههای پایه به صورت مجازی و ارتباط مستمر با همکاران پایه و فوق برنامه جهت هماهنگی در امور آموزش
   
 • بررسی امور آموزش به طور مستمر و ارائه گزارش به مدیریت محترم
   
 • بررسی موارد ثبت گزارش عملکرد و تکالیف همکاران در سامانه مدبر به طور روزانه
   
 • بررسی و پاسخگویی به پیامهای ارسالی اولیا در سامانه مدبر
   
 • بررسی و پاسخگویی موارد منعکس شده از سوی نمایندگان اولیا در کانال ایتا
   
 • هماهنگی و برقراری ارتباط مستمر بین همکاران آموزشی و اجرایی در تهیه و تنظیم پیک های نوروزی
   
 • بررسی و پیگیری بخشنامه های ارسالی منطقه و جامعه تعلیمات اسلامی

 

نمونه تدریس آنلاین همکاران